Klimatdeklaration enligt

Boverkets regler

Klimatdeklaration till ditt byggprojekt

Vi upprättar din klimatdeklaration smidigt och korrekt med hjälp av moderna program utformade just för klimatdeklaration som bygger på Boverkets uppdaterade klimatdata. För att få ditt pris fyll i Begär en offert eller hör av dig via telefon! Vid önskemål kan vi även registrera klimatdeklarationen hos Boverket. Vanliga frågor och svar om klimatdeklaration


Vad är en klimatdeklaration?

En rapport som redovisar utsläppen av växthusgaser från en byggnad under byggskedet. Du som söker bygglov 1 januari 2022 och senare måste upprätta en klimatdeklaration för att kunna få slutbesked från byggnadsnämnden. 


Vilka nybyggnationer måste ha en klimatdeklaration?

Exempel på byggnader (större än 100.0 m2) som omfattas av krav på klimatdeklaration;


 • Flerbostadshus
 • Småhus som byggs av annan än privatperson tex. småhustillverkare, byggfirma eller fastighetsbolag
 • Parkeringshus, garage
 • Förskola, skola (grundskola, gymnasium, högskola, universitet, folkhögskola)
 • Idrottshall (tex. padelhall, gymnastikhall, ishall eller simhall. Ridhus)
 • Hotell
 • Resturang, café
 • Kontor
 • Mataffär
 • Byggvaruhus
 • Handelslokal (för tex. möbler, elektronik, fordon, kläder, byggvaror)
 • Plantskola, trädgårdsbutik, blomsteraffär
 • Gym
 • Drivmedelsstation


Mer information finns på Boverket.


Vem har ansvaret för att en klimatdeklaration upprättas?

Byggherren har ansvaret för att klimatdeklarationen upprättas och att innehållet är korrekt, men behöver inte göra själva beräkningen och sammanställningen själv utan kan välja att låta en underkonsult göra jobbet. 


Vilka underlag behövs för att ta fram en klimatdeklaration?

Vilka material som ingår i byggnaden och hur stor mängd av respektive material som använts. Också var materialet är tillverkat, och hur långt det har fått transporteras för att komma till byggarbetsplatsen. Byggspill och även hur mycket energi och drivmedel som använts på byggarbetsplatsen omfattas och behöver redovisas. Du måste också kunna visa att material osv köpts in och levererats till byggarbetsplatsen, dessa kallas för verifikat. 


Varför görs klimatdeklarationer?

Enligt Kristina Einarsson på Boverket behöver byggsektorn bli bättre på att lära sig att räkna på klimatpåverkan från byggnader som uppförs och på sikt minska klimatpåverkan. Syftet med klimatdeklarationen är att få mer kunskap kring hur det går att bygga med lägre klimatpåverkan. Sedan 1 Januari 2022 är det ett lagkrav på att klimatdeklaration ska göras för att slutbesked ska kunna ges från kommunen. 


Kommer reglerna kring klimatdeklarationer att ändras?

Ja. Idag finns regler på att Klimatdeklarationen måste upprättas, men inga krav på gränsvärden för hur mycket CO2e en byggnad får släppa ut under byggskedet. På sikt kommer det antagligen komma nyckeltal för hur mycket byggnaden får släppa ut. Och även att installationer i byggnaden kommer omfattas i Klimatdeklarationen, vilket de inte gör i nuläget. 


Vad är fördelen med att anlita er för att upprätta klimatdeklarationen?

Att upprätta en klimatdeklaration är tids- och kunskapskrävande och därför väljer många byggherrar att leja ut just den biten för att kunna prioritera andra delar i arbetet. Vi använder programvara som är specifikt utformad för att upprätta klimatdeklarationer, dvs One Click LCA Business. Den är kvalitetssäkrad mot Boverket och säkerställer en korrekt rapport för att er byggprocess ska gå så smidigt som möjligt och att ni ska kunna få ert slutbesked. Men förutom slutbeskedet är det också ett verktyg för att kunna jämföra olika materials klimatpåverkan och på sikt kunna minska den klimatpåverkan som uppstår vid byggskedet. Vid förfrågan kan vi också rapportera in resultatet till Boverket. Välkommen att klicka på Begär en offert eller att ringa för mer information och offert! 


KUNDOMDÖMEN

Spara energi - din byggpartner!